Men health. Pohlavní onemocnění. Find out a bit more about Love

on Czech about Pohlavní onemocnění
Czech

on German about Pohlavní onemocnění
German

on English about Pohlavní onemocnění
English

on Spanish about Pohlavní onemocnění
Spanish

on French about Pohlavní onemocnění
French

on Greek about Pohlavní onemocnění
Greek

on Italian about Pohlavní onemocnění
Italian

on Dutch about Pohlavní onemocnění
Dutch

on Portuguese about Pohlavní onemocnění
Portuguese

on Swedish about Pohlavní onemocnění
SwedishPohlavní onemocnění home page

Alkohol provokuje sexuální vzrušení, ale ukrádá výkonnost.

Shakespeare
Pohlavní onemocnění

 

 

 

 

 

 

Men health. Pohlavní onemocnění.

Definice a příznaky erektilní dysfunkce

Za mužskými problémy v sexuálním životě se mohou skrývat závažná onemocnění nebo duševní poruchy.

Zůstat zdravým, to je přáním asi každého z nás... Avšak signál zůstat zdravým není pro naše tělo samozřejmostí. V dnešní uspěchané době často zažíváme pocit, že jsme bez energie, bez sil.

Odborně je impotence definována jako neschopnost udržet erekci dostatečnou pro provedení pohlavního při 25 % a více pokusech. Podle odhadů odborníků, provedených na základě této definice, se erektilní dysfunkce vyskytuje u 10 až 20 milionů amerických mužů ve věku 40 až 70 let.

Při psychické impotenci může být muž schopen mít erekci v určité situaci, ale v jiné situaci opakovaně selhává. Impotence, která trvá tři měsíce a není podmíněna jasnou stresující životní události, léky, alkoholem nebo nemocí, signalizuje potřebu vyšetření lékařem.

Kouření má na svědomí až čtvrtinu erektilních dysfunkcí. Cigarety kromě plic škodí i Vašim cévám a komplikují přítok krve do penisu. Tím, že cigarety omezíte nebo úplně vynecháte, můžete velmi výrazně přispět svému celkovému zdraví. V případě, že si nevíte s odvykáním rady, zeptejte se svého lékaře.

Snížení Vaší sexuální výkonnosti mohou způsobit i drogy. K poruše erekce zákonitě vede dlouhodobé užívání opiátů (heroin, morfin, metadon), stimulancií (kokain, amfetaminy), psychedelických drog (LSD, extáze), těkavých nitritů (amylnitrit), marihuany, benzodiazepinů a barbiturátů.

Stres vyvolává v těle aktivaci obranných pochodů. Celý organismus se nastaví na to, aby byl schopen čelit krizi. Všechno, co se v něm odehrává, je pravým opakem toho, co je třeba k erekci.

Málo známým faktem je, že erektilní dysfunkce může vyvolat i příliš sedavý způsob života. Při dlouhém sezení dochází ke stlačování cév, které zásobují penis krví.

Léky působí přímo na cévy penisu. Zablokují enzym PDE5 a tlumí jeho aktivitu. Při zpomaleném odbourávání se cGMP hromadí v buňkách cév a brání jejich stažení. Cévy povolují, do topořivých těles začne přitékat krev a erekce může začít.
Prostata

Prostata, která je tvořena buňkami hladkých svalů a žlázovou epiteliální tkání, je obklopena pevným vazivovým pouzdrem.

Prostata prodělává během života muže mnoho změn. Při narození je velká asi jako hrášek. Až do puberty dojde jen k mírnému zvětšení, ale potom se začne rychle zvětšovat, až po dvacátém roce života dosáhne normální velikosti a tvaru v dospělosti - je asi velikosti vlašského ořechu. Potom se velikost prostaty asi do poloviny páté dekády života (kolem 45 let věku) nemění, ale pak se u většiny mužů začne znovu zvětšovat, což je podmíněno množením a dělením buněk, které se odborně nazývá benigní hyperplazie prostaty.

Z hlediska klasické medicíny je hlavní příčinou BHP nadbytečné množství dihydrotestosteronu (DHT), který vzniká v prostatě z testosteronu. DHT působí zvětšení žlázových buněk prostaty a tím i její zbytnění. Vedle toho je BHP způsobena i akumulací estrogenu ve stárnoucí žláze a nedostatkem mastných kyselin, zinku a některých esenciálních aminokyselin.

Na vzniku benigní hyperplazie prostaty se podílí celkový nepříznivý zdravotní stav, plynoucí z dlouhodobých nežádoucích životních návyků jako je kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nadměrná konzumace tuků a další dietní chyby, vysoká hladina stresu, sedavý způsob života. Potíže s prostatou mají i určité psychické a emocionální příčiny: mentální obavy oslabující potenci, sexuální tlak a vina, přesvědčení, že člověk musí zestárnout, kapitulace. K bezproblémové funkci prostaty přispívá pravidelná, věku přiměřená sexuální aktivita.
Pohlavní onemocnění. Men health.
Find out a bit more about Love


 

 Sitemap

Materiály uvedené na tomto webovém serveru na tematu Men health o Pohlavní onemocnění může být použito k jakémukoli účelu včetně mimo jiné reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a umístění na webu. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání léku poraďte s lékařem.

© Copyright 2007 World Disability Association, Men health area.